Sistemler

Irk Ulus Sınıf PDF Kitap

Irk Ulus SınıfUluslar sistemi, milliyetçilik ve ırkçılık, evrenselcilik, uluslararası işbölümü ve hiyerarşi. Dünya ekonomisi sınıf mücadelesinin günümüzdeki durumu.