Yeni Faşizmin Kökenleri Ebedi Dönüş PDF İndir

Yeni Faşizmin Kökenleri Ebedi Dönüş
Faşizmin kötülüğünün anlaşılması, anlatılması çok önemli. Kötü olduğu hep söylendiği, Hitler Mussolini gibi kötülük timsali adamlarla anıldığı için değil; kötülüğü malum olduğu, derinden hissedildiği, bizzat bilindiği için kötü olmalı faşizm. Bunu için de faşizm hakkında ezber okumayan, kendi kelimeleri ile konuşan bir dile ihtiyaç var. Faşizmin tarihsel deneyimlerini bilen, fakat bunu nakletmekle ve prototip örneklerle benzerlikler kurmakla yetinmeden, deyim yerindeyse faşizmi ‘sıradan’ tarif ve teşhis eden bir dile…
Fırat Altınkaya’nın çalışması, böyle bir dili kurtarmaya katkıdır.
Tanıl Bora