Vergi Kanunları ve Mevzuatı Konu Anlatımı ve Soru Bankası (3 Kitap) PDF İndir

Vergi Kanunları ve Mevzuatı Konu Anlatımı ve Soru Bankası (3 Kitap)
1. ve 2. Cilt: Kanunlar, Mevzuat ve Konu Anlatımı 1218 Sayfa
3. Cilt Soru Bankası 600 Sayfa
Tüm Gelir Mevzuatı
Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
Gider Kanunları
657 Sayılı Devlet Memurları Konunu
178 Sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K
Gelir İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği
Vergi Daireleri Kuruluş ve XGörev Yönetmeliği
Muhasebe
Sayıştay Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu