Ütopya PDF İndir

Ütopya
Utopia modern batı düşüncesi güzergahında mihenk taşları olan Rönesans, Hümanizm ve Reform hareketleri içinde doğmuş bir eserdir. More, Utopia’da Platon’un kusursuz devlet düşüncesinden yola çıkmasına rağmen, o kusursuzluğun tüm toplum hayatına uygulamıştır. Platon’da bölüşüm sadece bir sınıfa özgü olduğu halde Utopia’da tüm topluma yayılır. Platon’da kadınlar ve çocuklar topluma aitken, Utopia’da karı ve kocanın birlikte yaşlanıp ölmesi önemlidir, çocuklar kendi ana ve babaları tarafından büyütülür. Bu hayal ülkesinde avukat yoktur, çünkü yasalar herkesin anlayabileceği bir biçimde açık ve basittir.