Türkiye’nin Geleceği PDF İndir

Türkiye’nin Geleceği
Bu kitabı Türkiye’nin gerileyen tarım ve hayvancılık
sektörünü dikkate alarak yazdım. Amacım, tarım kesiminin
bir ekonomide yeri doldurulamayan bir kimliğe sahip olduğunu
vurgulamaktır! İkincisi ise Türkiye’de bir türlü
sermaye darboğazı aşılamamaktadır. Bunun çözümünü
yani denizlerle çevrili olan Türkiye’de kıyı yatırımcılarına
davet çıkarmak olacaktır. Kıyı bankacılığı yaklaşımı da bu
modele işlerlik kazandıran bir faktör olmaktadır.
Umudum, kitapta işlenen konuların, inisiyatif sahibi
kimseleri harekete geçirmesidir. Bu temennimdeki dayanağım
ise İmam Şafi’nin “Bir delil ile 40 alimi yendim, 40
delil ile bir cahili yenemedim” sözüdür.
Geleceğini parlak bulduğum Türkiye’yi daha yüksek
refah seviyelerinde görmek beklentisi içinde kalarak saygılar
sunuyorum.