Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar Alma Süreci PDF İndir

Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar Alma Süreci
Türkiye’de yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına ilişkin karar alma sürecini incelemek üzere hazırlanan bu çalışma kapsamında, öncelikli olarak kamu yöne-timi anlayışındaki değişimler ve küreselleşme-yerelleşme etkileşiminin yerel yöne-timler üzerindeki etkileri incelenmiş, kamu hizmeti ve karar alma süreci ile ilgili teorik tartışmalara yer verilmiştir. Daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi örneğinde gerçekleştirilen anket çalışması doğrultusunda Türkiye’de yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına ilişkin karar alma sürecine ilişkin çeşitli değer-lendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışmanın Türkiye’deki yerel yönetimler arasında ayrıcalıklı ve farklı bir konuma sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi örneğinde gerçekleştirilmiş olması, Türkiye’de yerel yönetimlerde hizmet harcamalarına ilişkin karar alma süreci konusunda önemli veriler sunmakla birlikte, Türkiye genelini yansıtmak iddiasını taşımamaktadır.