Türkiye Meselelerine Dair PDF İndir

Türkiye Meselelerine Dair
Günümüzde Türkiye’nin gündemini bazı önemli meseleler işgal etmektedir. Bu önemli meseleler; Türk Milleti’nin geçmişini olduğu gibi geleceğini de ilgilendiren meselelerdir. Bunların başında; “etnik unsur” ididaları, farklı dil ve lehçelerde yayınlar, farklı dil ve lehçelerde eğitim, alt kimlikleri artırma, “yeni kimlik inşası”, millet ve ırkı birbirine karıştırma, güzellikler olan farklılıkları ayrıştırma noktası olarak öne çıkarma, ülkenin üniter yapısına zarar verme gibi konular gelmektedir.

Türk Milletinin ve Türkiye’nin güncel meseleleri arasında yerini alan Kadın ve Aile konusu, Örtünme ve Başörtüsü anlayışı, Alevilik-Bektaşilik sorunları ve çözüm önerileri,Türk Milletinin başla dinlerden ve kültürlerden insanlara hoşgörüsü / “soykoruma”sı, Milli birliği sağlamanın temel esasları, Vatan sevgisi ve milli birlikteki yerinin ortaya konulması gibi meseleleri knu alan yazılar, “Türkiye Meselelerine Dair” isimli bu kitapta bir araya getirilmiştir.