Türk Halk Masalları PDF İndir

Türk Halk Masalları
Hikâye türünün en eski örneklerinden sayılan Halk Masalları, destandan modern hikâyeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Başka bir deyişle Türk edebiyatı türlerinin içinde 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan, genellikle âşıklar tarafından anlatılarak nesilden nesile aktarılan, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikâyelerdir.

Selami Münir Yurdatap’ın özenle seçerek kaleme aldığı bu masalları okurken aşkın masumiyetini, kutsallığını bir kez daha hissedecek, böyle aşklara özleminiz bir kez daha artacaktır. Bu Halk Masallarından bazıları şöyledir:

Elif ile Mahmut
Dertli Hasan ile Nazlıhan
Âşık Garip
Derdiyok ile Zülfüsiyah
Arzu ile Kanber
Gül ile Sitemkâr
Leyla ile Mecnun
Ferhat ile Şirin
Yusuf ile Züleyha