Türk Denetim Kurumları PDF İndir

Türk Denetim Kurumları
İçindekiler, Üst Başlıklar

1. Konuya İlişkin Temel Kavramlar
2. Yabancı Ülkelerde Denetim Kurumları Ve Sistemleri
3. Türk Denetim Kurumlarının Bağlı Oldukarı Kanunlar Yönünden
Bölümlenmesi
4. Türk Denetim Kurumlarının Gördükleri İşlevlere Göre
Bölümlenmesi
5. Kamu Denetim Kurumlarının Denetim Süreci Ve Standartları
6. Bağımsız Denetim Kurumlarında Denetim Süreci Ve Standartları