Türk Bilim Ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane-Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826) PDF İndir

Türk Bilim Ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane-Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826)
Bu çalışmada incelenen konular şimdiye kadar ilk defa arşiv malzemelerine dayanılarak işlenmiştir. Müteferrika’dan sonra matbaacılık tarihimiz, Mühendishane’de kurulan matbaa, bunun hangi tarihde kurulduğu, nereye ne zaman taşındığı ve nasıl bir faaliyet yoğunluğu veya ataleti içinde bulunduğu, basılan kitaplar ve bunların listeleri, kaç adet basıldıkları, maliyet ve satış fiyatları vs.
Türk bilim ve matbaacılık tarihine büyük bir ışık tutmakta olan bu çalışma, 200 yıl önceki eğimit ve öğretim hayatının günümüzle olan büyük benzerliklerini gözler önüne sermekte ve konunun çarpıcı örneklerini sergilemektedir.