Tüketici El Kitabı PDF İndir

Tüketici El Kitabı
Kanun; satıcılar, sağlayıcılar ve kredi veren kuruluşların güçlü olduğu dikkate alınarak tüketicinin haklarının korunması için hazırlanmıştır. Satıcıların satıştan sonra yükümlüklerinin yerine getirmeyerek alıcıların haklarına kulak tıkayarak tüketicilerin mağduriyetine sebep oldukları saptanmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli özen gösterilmemiş, 2000 yılından sonra ayrı Tüketici Mahkemelerinin işlemlerine ağırlık verilmiştir.