TKP MK Dış Bürosu 1965 Tartışmaları PDF İndir

TKP MK Dış Bürosu 1965 Tartışmaları
TKP MK Dış Bürosu 1965 Tartışmaları, esas olarak, 1963 yılı sonunda Dış Büro üyesi Aram Pehlivanyan’ın Leipzig Parti Grup Sekreterliğinden ayrılarak Batı’daki Türkiyeli işçiler arasındaki çalışması döneminde, Sabiha Sertel’in de Bizim Radyo Baş Redaktörlüğünden alınarak Serteller’in Leipzig’den ayrıldığı 1964 yılının ilk yarısında başlamış ve 1965 yılı sonlarında noktalanmıştır.

Kitap boyunca adı geçecek kişiler, ağırlıklı olarak o dönem TKP’nin yurtdışı aktifini oluşturmaktadır. TKP MK Dış Bürosu, 1. Sekreter Yakub Demir, Marat, Aram Pehlivanyan, Abidin Dino, Bilal Şen ve Gün Togay-Bendirli’den oluşmaktadır.