Tenisçilerin Spora Özgü Başarı Motivasyon ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması PDF İndir

Tenisçilerin Spora Özgü Başarı Motivasyon ve Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması
Bu araştırma ile; dünyada ve ülkemizde ciddi bir sektör haline gelmiş olan, tenis spor dalında veteran tenisçilerin spora özgü başarı motivasyonun benlik saygısı ile ilişkisi araştırılarak, spor psikolojisinin genelde tenis alanına özelde ise veteran tenisçiler üzerinde bilimsel anlamda katkıda bulunmak ve bu alanda yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır.