Tedarik Sözleşmesi PDF İndir

Tedarik Sözleşmesi
Bu çalışmanın konusunu, “akd-i tevrid/tedarik sözleşmesi” teşkil etmektedir. Tedarik sözleşmesi; tedarikçinin, birtakım özel hizmetleri veya menkul malları başka bir alıcı için peşin veya birkaç taksitle tedarik etmek üzere yaptığı sözleşmedir. Bu sözleşme, çağdaş yeni üretim sistemiyle birlikte uygulamaya girmiş, adeta çağdaş yeni üretim sisteminden doğmuştur. Bahsedilen sistem çok yeni olduğu için, bu sözleşme de uygulama yönünden yeni bir sözleşme türüdür.
Tedarik sözleşmesi; malî bir akit veya malî bir işlem olup çok değişik türde işler için farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu sebeple de çok farklı biçimlerde tanımlanmıştır.
             
Ekonomi/iktisat kavramlarının önemli öğelerinden biri de “akit” kavramı ve çeşitleridir. Kur’an-ı Kerim’de alış-veriş (bey’), ticaret, para, malların (ve paraların) değerlerinin düşürülmemesi, ücret (icare: hizmet ve kira), faiz, zekât (vergi) ile zekâtın dağılım yerleri ve ziraat gibi birçok iktisadî konuda ayetler vardır. Ancak İslam hukukunun kadim akit nazariyesi muhtevası içinde “akt-i tevrid/ tedarik sözleşmeleri” gibi bir kavrama rastlamıyoruz.
             
Güncel, çağdaş bir kavram olan “tedarik sözleşme”si,özellikle gelişen dünya ekonomisinde yaygınlaşmaya başlayınca dikkatleri üzerine çekmiştir.