Tasavvuf ve Budizmin Ortak Dili PDF İndir

Tasavvuf ve Budizmin Ortak Dili
Sosyal Bilimlerde , ele alınan konunun tek başına , kendi sınırları içinde incelenmesinin yanında bir de karşılaştırmalı çalışma olarak adlandırılan bir metodoloji gelişmiştir. Karşılaştırmaya dayanan çalışmalar , tarih , sosyoloji , edebiyat vb. alanlarda faaliyet gösterir. Özellikle , kültürler arasında bir etkileşim olduğu varsayımından yola çıkıldığında , belirli bir kültürü tarihsel ve coğrafi olarak diğer kültürler ile karşılaştırarak incelemenin faydalı  olması kaçınılmazdır.
Elinizdeki bu çalışmanın amacı ,  kaynaklar üzerinden bir karşılaştırma yapmaktır. Özellikle Budizm’e ait kaynakların kullanılması ,  çalışmanın özgün tarafını oluşturmaktadır. Bunun yanında klasik tasavvuf kaynaklarının ve tasavvuf edebiyatına dair kaynakların kullanılması da Türk tasavvuf düşüncesinin klasik tasavvuftan ne ölçüde beslendiğinin ortaya konulması açısından önemlidir. Çalışmada Budizm ve tasavvuf karşılaştırılırken zaman zaman İslam düşüncesinden de örnekler verilmiştir.