Tabiat Risalesi / cep boy (kod:534) PDF İndir

Tabiat Risalesi / cep boy (kod:534)
Tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve hakikat-ı hâriciye sahibi ise, ancak bir san’at olabilir. Sâni olamaz. Bir nakıştır, Nakkaş olamaz. Ahkâmdır, Hâkim olamaz. Bir şeriat-ı fıtrıyedir. Şâri olamaz. Mahlûk bir perde- i izzettir, Hâlik olamaz. Münfail bir fıtrattır, Fâtır bir Fâil olamaz. Mistardır, Masdar olamaz.

Esbâba, tabiata îcad vermek; münteni’dir, muhâldir. Ve herşey’i doğrudan doğruya Vâcib-ül-Vücûda vermek; vâcibdir, zarurîdir.
Said Nursî