Sürdürebilir Bir Sosyal Öğrenme Alanı Olarak Okul PDF İndir

Sürdürebilir Bir Sosyal Öğrenme Alanı Olarak Okul
Okulun temel işlevlerinden biri bireyin sosyalleşmesini sağlamaktır. Okul, bireyin yeni kazanımlar elde etmesi için karmaşık bir sosyal öğrenme alanıdır. 
 
Toplumsal bütünü oluşturan her parça birbiriyle bağlantılıdır. Sosyal öğrenme alanı olarak okul,  birbiriyle ilişkili içinde olan bireyleri karşılıklı olarak etkilemekte ve davranış kalıpları kazandırmaktadır. Okul ve toplum ilişkisi bağlamında okul kurumu toplumda işlevselliği olan bir sosyal yapıdır.  İlişkisel sosyoloji perspektifinden okul, insan ilişkilerinin karmaşıklaştığı, örf, adet, gelenek, düşünce ve yaşam tarzı,  ideoloji, grup aideti,  mesleki kazanım vb. kavramlarda olumlu ve olumsuz davranış örüntüleri yaratmaktadır.