Stres Savaşçısı PDF İndir

Stres Savaşçısı
Birinci Bölüm
Stres
 
I-Stres Kavramının Tanımı Ve Gelişimi
II-Stres Yaratan Faktörler Ve Nedenleri
III-Stresin Yarattığı Sonuçlar
VI-Stres Yönetimi
 
İkinci Bölüm
Yoga Kavramının Teorik Çerçevesi
 
I- Yoganın Tanımı Ve Gelişimi
II-Yoganın Batıyla Buluşması
III- Yoga Çalışmalarında Kullanılan Teknikler
Iv-Yoga Ve Stres Yönetimi
 
Üçüncü Bölüm
S.Wa.T. Yoga İle Stres Savaşçısı Eğitim Programı