Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri / Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme PDF İndir

Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri / Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme
BİRİNCİ BÖLÜM
REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE SOSYAL HAKLAR
I. Terminoloji: Sosyal Devlet mi Refah Devleti mi?
II. Sosyal Devletten Refah Devletine Giden Süreç

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKUNDA SOSYAL HAKLAR VE DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Genel Olarak
II. BM Sistemi’nde Ekonomik-Sosyal Haklar
III. Uluslararası Çalışma Örgütü Sisteminde Ekonomik-Sosyal Haklar
IV. Avrupa Konseyi Sisteminde Sosyal Haklar
V. İnsan Haklarına İlişkin Diğer Bölgesel Sistemler
VI. Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği (Justiciability)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SOSYAL HAKLARI VE DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Genel Olarak
II. Uluslararası Hukuk ve Kadın
III. Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Yönelik Feminist Eleştiriler
IV. Diğer Dezavantajlı Gruplar