Somut Durumun Somut Tahlili PDF İndir

Somut Durumun Somut Tahlili
Tarihteki ilk ‘post’ – Marksist ve tarihteki ilk ‘gerçekleşmiş’ Marksist! Bu bir oksimoron elbette.Çağının’Marksizm Papalar’ ının aynı çatı altında bulunmaktan rahatsız olduğu ‘işçilerin köylü yanlarının istismarcısı’ bir ‘geri ülke devrimcisi’…

Ama bu papaları taht ve taçlarıyla Marksizmin dışına atan bir teorik ve politik kudretin sahibi…

Lenin, ‘Çok şükür, çok şükür bugünü de gördük! ‘ diyenlerin ilk kuşağının önderi.

Marksizmi evrenselleştiren ama liberal evrenselciliğe prim vermeden özgürlükler üzerinden hareket eden; aklı en iyi kullanan ama rasyonalizme metelik vermeyen eserin adı…

Politikanın neden iki nokta arasındaki en kısa -doğru- yol olmadığını, soyut ilkelerin içinde bulunulan somut konjonktürde neden işe yaramadığını hatta engel olduğunu anlatır Lenin’in eseri…

Leninizm, toplumlardaki sınıf – dışı ayrımların politik mücadele için bir engel değil bir avantaj olduğunu gösterir.

Marksizm Lenin’in eseriyle muhalif bir fikri ve politik akım olmaktan çıkıp ‘sarayları ve saltanatları’ titreten kudretli bir varlığa dönüştü.

Leninizm,20. yüzyıldaki ‘sosyalizm deneyimleri’ süreciyle başlayan ve biten bir sapma ya da zorunlu durak mıydı o eski papaların büyük bir Marksizminin yolunda?

Güvenle çiğnenmelidir bu şüphe!

Lenin, Marksizmin ‘politik aklı’dır…

Ve gelecek gelecekse Lenin’in tarzında gelecektir