Siyasi Faaliyetleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi PDF İndir

Siyasi Faaliyetleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi
Bu kitap Bizans imparatorluğundan Osmanlı’ya geçen ve günümüze kadar da varlığını devam ettiren Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin siyasî faaliyetlerini konu edinmektedir. Yeni arşiv belgeleriyle de desteklenen kitabın konusu Osmanlı dönemi ve Millî Mücadele yıllarına odaklanmıştır. Kitapta bir yandan İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Osmanlı devletindeki statüsü değerlendirilirken bir yandan da özellikle Lozan’da aldığı şekil ortaya konulmaya çalışılmıştır.