Sermaye Piyasası Lisanslama Rehberi PDF İndir

Sermaye Piyasası Lisanslama Rehberi
Türkiye’de sermaye piyasasında kariyer yapmak isteyenlerin çalışabilecekleri alanlara göre lisansların tasarlanması ve mevzuatın oluşturulması görevi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülmekte, ancak, lisanslama sınavlarının organizasyonu, lisans belgelerinin hak sahiplerine verilmesi, lisans yenileme eğitimlerinin yapılması ve sektördeki lisanslı personele ait sicil kayıtlarının tutulması görevi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KurululuA.Ş. (SPL) tarafından yürütülmektedir. Lisanslama sınavları ve lisans
belgelerini alma süreci, Ağustos 2014’ten itibaren önemli ölçüde
değişmiştir. Bu değişiklikten daha önemlisi, soruların temeli olan mevzuatın büyük oranda değişmiş olması nedeniyle, her açıdan yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönem ve süreçler çerçevesinde, lisanslama sınavlarına girecek adayların ihtiyaç duyacağı temel bilgiler pratik bir içerikle bu kitapta ele alınmaya çalışılmıştır.
Sermaye Piyasası Lisanslama Rehberi’nin tüm ilgililere hayırlı olmasını dileriz.