Şahitlik & Ayet ve Hadislerle Vahye Şahidlik PDF İndir

Şahitlik & Ayet ve Hadislerle Vahye Şahidlik
“Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra da doğrulukta devam edenlere gelince, onların üzerine melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size vaad edilen cennetle sevinin.”

 
“Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.”

 
Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır.

 
Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve: “Ben gerçekten müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?

 
Hem iyilik de bir değildir, kötülükte. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samimi bir dost gibi olduğunu görürsün.

 
Bu olgunluğa ancak sabredenler kavuşturulur, buna ancak hayırdan büyük bir pay sahibi olan kavuşturulur. 
FUSSİLET SURESİ 30-36. AYETLERİ