Sağlık ve Para Büyüleri (Define, Şans, İş, Ev, Sınav,Evcil Hayvanlar v.b. Yüzlerce Büyü) PDF İndir

Sağlık ve Para Büyüleri (Define, Şans, İş, Ev, Sınav,Evcil Hayvanlar v.b. Yüzlerce Büyü)
İnsanlar ve büyü, bu sözün anlamı insanların var olmasından itibaren, genelinde anlamsız bile olsa, büyülerin, muskaların, mühürlerin ve buna benzer şeylerin bir anlamda hurafi inanışları, mistik düşünceleri taşısa bile tarihsel inançlar ve gelenekler süreci içerisinde yerini almıştır. Bu durum eskiden günümüze kadar olan tüm toplumlarda ve medeniyetlerde çok önemil farklılıklar göstererek varlığını sürdürmüş ve de sürdürmekte devam etmektedir.