Sağlık Antropolojisi PDF İndir

Sağlık Antropolojisi
Ülkemizde sağlık antropolojisi ile ilgili araştırmalar çok yenidir. Bu araştırmalar hızlı bir şekilde artacaktır. Çünkü bir taraftan yeni antropoloji bölümleri açılmakta, sağlığa duyulan ilgi artmakta, diğer yandan değişen koşullara ve sosyal yapımıza uyan sağlık modelleri denenmektedir.

Bu kitapta yer alan makaleler halk sağlığı sorunlarının antropolojik açıdan nasıl inceleneceğini gösteren örneklerdir. Aynı zamanda bu makaleler halk sağlığı sorunların köklerinin nerelerde olduğunu araştıran, sağlık sorunlarının toplumdaki hakim davranış kalıplarından ve toplumsal değişmelerden nasıl etkilendiğini gösteren örneklerdir.