Şaban-ı Veli Menkıbeler PDF İndir

Şaban-ı Veli Menkıbeler
Menkıbe, Allah dostları olan evliyâların hâlleri ve onların elinden çıkan hârikulâde olaylar anlamına gelmektedir. Geleneğimizde büyük mutasavvıfların hayatları, hâl, hareket, davranış ve sözleri yine sûfî kimliğe sahip yazarlar tarafından derlenmiştir ve menâkıbnâmeler hâlinde telif edilmiştir. Elinizdeki bu kitap, dünyada etki sahası geniş bir tarikatın pîri olan Şa‘bân-ı Velî Hazretlerinin (ks) menkıbelerinden oluşmaktadır. Şa‘bân-ı Velî Hazretlerinin (ks) hâlinden bizi haberdar ettiği için çok kıymetli olan bu eserin kıymetini daha da artıran bir durum var: Menkıbelerin Şa‘bân-ı Velî Hazretlerinin (ks) Kastamonu’daki tekkesinde kendisinden sonraki beşinci postnişin olan Şeyh Ömer Fuâdî (ks) tarafından kaleme alınması. Şa‘bân-ı Velî Hazretleri (ks) gibi büyük bir mutasavvıfı anlatan ve Şeyh Ömer Fuâdî (ks) tarafından derlenen bu kitap çok nadide bir menâkıbnâme olma özelliğini taşıyor.