Reklamları İzlediniz PDF İndir

Reklamları İzlediniz
Reklamları araştırmalarında daha önceki Ortodoks söylemlere direne ,reklamların izlenmesinde haz alınabilecek metinler olarak da değerlendirebileceğini ortauya koyan araştırmalara duyulan gereksinim,bu kitabın temel eksenini oluşturmaktadır.Reklama yönelik eleştirilerde,genelliklşe reklamın izleyiciye ne yaptığı sorusunun cevabı aranırken,oysa bu çalışmada ,reklam eleştirmenlerinin gözünde her zaman güçsüz,manipüle edilmeye açık olduğu varsayılan izleyicinin reklamları nasıl izlediğ /yorumladığı/alımladığı araştırılıyor.