Reich’in Düşünsel Yaşamı PDF İndir

Reich’in Düşünsel Yaşamı
Bu kitapta Reich’ın yapıtının ana çizgilerini gözler önüne sermek isterken, sözünü ettiğim öbür yazarların Reich’ın düşünlerini dizgeli olarak aşırıp kötüyle kullanmalarını ayrıntılarıyla tartışacak yerim yoktu. Ama burada, şi önsözde, en azından kısaca bur ödünç almaların en belirginlerine değinmek bana gerekli göründü, çünkü kabul edilmesi olanaksız beğenisinin sağladığı üstünlüklerden yararlanan günoğlucu ya da karşıt anlayış için daha benimsenebilir kılar.