Raro Raşt & Me’lumate Diniye PDF İndir

Raro Raşt & Me’lumate Diniye
Edebîyatê zazakî (kirdkî)  serra  1899 bi weşanîyayîşê mewlidê Ehmedê Xasî dest pêkerdo. No tarîx destpêkê edebîyatê zazakî yê klasîkî yo zî. Dima, 1903 de Usman Esad Efendî yo Babij yewna mewlid nuseno. Kitabê Raro Raşt û Me’lûmatê Dînîye yê Şex Muhemmedê Ensarî 1947-1948 de nusîyayê. Hetê kronolojîkî ra, nê kitabê zazakî yê kitaban ra çin bî. Hemd Homayî rê ke ê kesê hemiyetperwerî bîyê wesîleyê na xebata. Mi zî bi na xebate hewl da ke nê kitaban bida şinasnayene.