Polisliğin Kitabını Yazmak & Antropolojik Açıdan Polis Bürokrasisi ve Görünümleri PDF İndir

Polisliğin Kitabını Yazmak & Antropolojik Açıdan Polis Bürokrasisi ve Görünümleri
Polislik, bir meslekten daha fazlası, ayrı bir yaşam biçimidir. Polisliğe antropolojik açıdan yaklaşmak, anlatılamayıp yaşananları ya da söze dökülemeyen manzaraları bizatihi o dünyanın içine girip o biçime bürünerek tecrübe etmek; pek çok çelişki ve bizatihi o dünyanın içinden insani olanı bulmaya çalışmak; olan bitene keskin açıklamalar tutarsızlığın içinden insani olanı bulmaya çalışmak; olan bitene keskin açıklamalar getirmezden önce polisliği toplumsal bağlamı içerisinde ele alarak derinlere nüfuz edebilecek bir kendini katmayla meselelere ışık tutmaya çalışmaktır. Polisler, içinden çıktıkları toplumun temel özelliklerini taşır; toplumdaki değişmelerden oldukça hızlı ve derinden etkilenirler. Polislik kültürle iç içe, ondan beslenen, etkilenen ve çeşitli biçimlerde ona etki eden, ondan ayrı ve bağımsız bir “profesyonellikle” düşünülemeyecek kadar hayatın içinde yapılan bir iştir. Kültürün derinlerinden süzülüp gelen belirlemelerle; kültürel sembollerin, törenlerin ve mitlerin anlam dünyasıyla, adet ve geleneklerin yönlendirmeleriyle şekillenir. Bir halkın polislik tarzı, onun tarihsel ve kültürel karakteristiklerinin yansımasıdır.