Özgür Ama Tutsak PDF İndir

Özgür Ama Tutsak
Sulhi Ceylan’ın kelame aldığı Özgür Ama Tutsak isimli eser, modern hayatı n kıskacında kalmış insanın hakikat derdinin anlatanan yazılarından oluşuyor.

“Ben”iyle karşılaşmaktan ürküp, kendini ayrıntı ya kaptırmış insana bir kalbi olduğunu ve her hâlükârda  insanın  kendine  yani  kalbine  dönmesi  gerekti ğine  vurgu  yapan  ve  mumdan kayıklarla ateşten denizleri geçmek zorunda olsa da insandan ümidini hiç kesmeyen yazılar.
siz değerli okuyuculara sunuluyor.