Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan PDF İndir

Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan
Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan kitabı, XV. Yüzyıl divan şairi Necâtî Bey’in yaşamını, sanatçı kişiliğini, eserlerini, üslubunu çeşitli açılardan inceleyen ve değerlendirmeye çalışan 12 makaleden meydana gelmektedir. Necâtî Bey’in edebî kişiliği, dil ve anlatım özelliklerinin incelenmeye ve tanıtılmaya çalışıldığı bu makalelerde Necâtî Bey’in şiirlerinde şair Şeyhî’nin etkisi, nida ve istiare sanatlarının kullanımları, öykünme gibi konular ele alınmıştır. İncelemelerde Necâtî’nin yaşadığı döneme, günlük hayata ve halk kültürüne ait unsurların da tespit edildiği görülmektedir. Örneğin; Divan Şiirinde Arpa, arpalık ve Necâtî’nin Arpa Kasidesi başlıklı yazıda arpa ve arpalıkla ilgili toplumsal bir konu işlenmektedir. Hatta ticaret hayatı bile şiire yansır. Ayrıca başlı başına bir araştırma konusu olması gereken Necâtî Bey’in Türkçesi, dil bilgisi ve tarihi açısından bir kaynak durumunda görünmektedir. Bu kitapçıkta yer alan makalelerden biri de bugün yeni saydığımız bazı sözcüklerin Necâtî Bey’in şiirlerinde kullandığını göstermesi bakımından ilginçtir. Bu armağan kitabı, Necâtî Bey’in büyük anısı için küçük bir armağan olsa da onun şiirlerinin, Türkçesinin incelenmesi için büyük bir adım olabilir.