Öğrenme Psikolojisi & Kuramlar PDF İndir

Öğrenme Psikolojisi & Kuramlar
Toplumlar ve bireyler tarih öncesi dönemlerden bu yana birbirlerinin davranışlarını yönlendirmek ve değiştirmek üzere çaba sarf ediliyor. O nedenle de “davranış” felsefecilerin, sosyologların, eğitimcilerin ve psikologların çalışma alanlarının odak kavramını oluşturuyor. Günümüzde de birçok kurum (siyaset, hukuk endüstri eğitim vb). Görevlerini yürütebilmek için davranışı incelemeye yönelmişlerdir.