Na Fın Do Bıbo PDF İndir

Na Fın Do Bıbo
Tersenê keko, toxımira awıra
Tersenê, vengdê qeçtê kundaxira
Tersenê meşt birro û binteyrora
Tersenê, kerdenda gırdandê xora
….
Wa bıtersê, kerdendak xırabinira
Wa bıtersê, rocandêk ina vernira
Wa bıtersê, Hessi, Hüssi û Osira
Wa bıtersê, mehkemandê a rocıra