Mısır’da İslami Akımlar PDF İndir

Mısır’da İslami Akımlar
Küreselleşme Sürecinde Ulus Devletler Değişime Uyum Sağlamaya Çalışıyorlar…
İslam Dünyasında Müslümanlar da
Ülkelerindeki Otoriter ve Totaliter Yapılara Karşı Hareket Halindeler…
İşte Tunus… ve
Mısır… Önemli Akımlar, Şahsiyetler ve Olaylar;
Sedat’ın Öldürülmesi, Mübarek’in Gidişi…
Peşinden Libya, Cezayir, Fas, Bahreyn, Yemen, Ürdün…
Mısır’da Bugün Gelinen Noktayı Sağlıklı Anlayabilmemiz
Büyük Ölçüde Ülkenin Geçmişini, Ortamını, Ana Akımları, Şahsiyetleri ve
Gerçekleşen Olayları Bilmemize Bağlı.
Yazar, Bu Eserinde Değişimin Sinyalini Daha Önceden Şu Sözlerle İşaret Etmiştir:
“Yönetim ile kitle arasındaki tek bağ, bir parça ekmektir.
İşte bu, düzenin yapısındaki en zayıf noktadır.
Katı geçim şartlarının baskısı altında inleyen, yorgun, keder yüklü Mısır insanı, rejim değişikliğini hedefleyen herhangi bir hareketin yanında süratle yer almaya ya da en azından hareketin yolunu açmaya hazır görünmektedir.”
Bu İsabetli Öngörü ;
Yeni Bir Dönemin Başlangıcı Olmak Üzere Bugün Gerçekleşmiş Olup,
Geleceğin Mısır’ını, S. el-Verdânî’nin Eserinde Yer Alan Temel İrdelemelerini Okuyarak Çıkarsayabilirsiniz…