Metafizik Şerhi PDF İndir

Metafizik Şerhi
Aristoteles’in Ortaçağdaki en büyük yorumcusu olarak kabul edilen büyük İslam filozofu İbn Rüşd’ün şerhleri, Batı dünyasında asırlar boyunca düşünce ve kültür çevrelerinde, etkili felsefe akımlarının ortaya çıkmasını sağlayacak kadar belirleyici olmuştur. Modern dönemlerde de felsefi araştırmaların temel metinlerinden kabul edilen Aristoteles’in eserlerine yapılan şerhler, felsefe tarihindeki ‘kayıp hakya’yı temsil etmektedir. Felsefe tarihinde ‘Şarihler Şarihi’ olarak bilinen İbn Rüşd ve onun Metafizik şerhleri sözkonusu olduğunda bu durum daha da önem kazanmaktadır. Zira Aristoteles’i, sisteminin bütünlüğü içinde yeniden inşa eden bu büyük fizolof insanlık düşünce ve bilimine bir çok yönden olduğu gibi bu hizmetiyle de büyük katkılar sunmuştur. ‘Orjinal’ Aristoteles’i, ya da başka bir deyişle bugünkü Aristoteles’i İbn Rüşd sayesinde tanıyabildiğimiz iddia edilebilir.