Kelam İlmi ve İslam Akaidi & Şerhu’l-Akaid PDF İndir

Kelam İlmi ve İslam Akaidi & Şerhu’l-Akaid
Elinizdeki tercüme, akaid-kelam tarihçesini konu alan bir “Giriş”ten başka geniş dipnotları ve açıklamaları da ihtiva etmektedir. Bu dipnotlarda kalemi konularda diğer mezheplerin, mutasavvıfların, filozofların görüşlerine temas edilmiş, böylece esere bir bütünlük kazandırılmıştır.