Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede & Vergi Denetiminin Önemi PDF İndir

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede & Vergi Denetiminin Önemi
İçerik
 
1. Kayıtdışı Ekonomi Olgusu
Kayıtdışı Ekonomi Kavramı Ve Bileşenleri
2. Vergi Denetiminin Önemi Ve Yöntemleri
2.1. Vergi Denetimi
2.2. Türk Vergi Denetim Sisteminin Yapısı
2.3. Türkiye’de Yapılan Vergi İnceleme Sonuçları
2.4. Türkiye’de Vergi Denetiminin Etkinliği
2.5. Vergi Denetiminde Etkinliğin Ölçülmesi
3. Kayıtdışı Ekonominin Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri
3.1. Kayıtdışı Ekonomi Üzerine Çalışmalar
3.2. Çözüm Önerileri