Kapitalizmin Suç Tarihi PDF İndir

Kapitalizmin Suç Tarihi
Werner Biermann ve Arno Klönne,Bush dönemine kadar olan karanlık tarihi “Kapitalizmin Suç Tarihi” kitabında derleyip toparlıyorlar.Bu kitapta yer alan “Kapitalizmin Gündelik Yaşamı”na dair hikayelerin günümüz politikacılarınca merakla okunması beklenmiyor.Çünkü bu suçlu tarihin asıl itici gücü ,yazarların da ortaya koyduğu biçimde, bugün de modern öncesi çağlarda olduğu gibi etkili.”Sermaye karın ya da karın küçük bir kısmının elde edilmemesi korkusunu taşıyor.Söz konusu kar ile sermaye cüretkar oluyor.%10kar kesin ve her yerde kullanılabilir; %20 ile canlı hale geliyor. %50 kar ile pozitif seçeneklere sahip; %100 kar için tüm insani yasaları ayakları altına alıyor; %300 kar içinse kendisini darağacına götürme pahasına riske edemeyeceği ya da işleyemeyeceği hiç bire suç yok”. 19. Yüzyılda bir İngiliz içisinin yazdığı bu sözler,Avrupa’nın denizaşırı yayılmacılığından günümüze; Orta Çağda Amerika kıtasının kıymetli metallerinin Avrupalı yayılımcılar tarafından çalışmasından sömürüye ,köle ticaretine ve Karayiplerde şeker tarımına;modernleşme yoluyla Hindistan tekstil sanayisinin ortadan kaldırılmasından petroldeki karanlık işlere kadar kapitalizminiç yüzünü tümüyle ortaya koyuyor.
Bu örnekler ve kapitalizmin şiddet,baskı ve şavaşla birlikte yaşaması kapitalist ekonominin tarihini,aynı zamanda bir suç tarihi yapıyor.Sonuçta önümüzde bir iktisat tarihi eseri ,bir jeo-strateji kaynağı ve polisiye olarak okunması şart muazzam bir kitap duruyor…

Hermannus Pfeiffer,Frankfurter Rundshau