Kader, Tevekkül ve İSG Şantiylerde İş Sağlığı ve Güvenliği PDF İndir

Kader, Tevekkül ve İSG Şantiylerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Bu kitap, ülkemizde,  şantiyelerde yaşanan iş kazalarına bağlı olarak gerçekleşen ölüm olaylarını minumuma indirmek Bunun yanı sıra İş Sağlığı ve  Güvenliği Uzmanı olmak ve uzman olduktan sonra  nereden  başlayacağını ve ne yapacağını bilemeyen İsg uzmanlarına ,inşaat mühendislerine,mimarlara,proje müdürlerine, kontrol amirlerine inşaat konusu ile ilgili olan herkese , bu konularda neler yapmaları gerektiği husularında rehberlik etmek  amacıyla yazılmıştır.
Rapor yazımından,şantiyelerde nereleri  ve neleri kontrol etmeleri gerektiği ,teftiş sırasında şantiyelerinin kapanmaması ve idari para cezası  çarptırlmamaları için neleri yapmaları ya da neleri yapmamaları gerektiği  gibi hususlarda ilgili kişilere  bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.Dolayısıyla, bu kitabı okuyupta içselleştiren ilgili kişilerin şantiyelerinde,kaza olsa dahi ölüm olayının yaşanmıyacağını ve  değişik cezalara çaptırlmayacaklarını düşünmekteyim.
 
Ayrıca,İş Sağlığı Ve Güvenliği konusu; ülke ekonomimize, çok önemli miktarda  olumsuz etki eden, fakat bu olumsuz etkisini sinsice   gösteren bir konudur.Bu konu, sadece ölüm olaylarını ve istenmeyen kaza durumlarını ilgilendirmemektedir.  Milli menfatlerimizi ve ülke ekonomimizi  de çok yakından ilgilendirmektedir.
 
Dolayısıyla,İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda,oluşturulacak her türlü farkındalık ve bu konuda atılacak her türlü Adımın.Aillerde, yetim kalan çoçuk sayısını,dul  kalan eş sayısını,mahkemlerde ki dosya sayısını,SGK bütçe açıklarını,hastane masraflarını,mahkeme masraflarını,yaşanan üzüntüleri,yasları,kederleri,yoksulluğu azaltacağını hepsinden önemlisi de, kaybedilen ve asla geri getirelmeyen bu konularda kaybedilen zamanı azaltacağını ve böylelikle de ülkemizde yaşayan insanların yaşam kalitesinin  arttıracağının düşünmekteyim. 
 
Bu Kitapta;
-Şantiylerde hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğine.
– İsg rapor örneklerine,
– İsg konusunda risk ve tehlike kavramlarına ve bu konulardaki  örneklere,
– Türkiye’de İsg’nin ekonomiye etkisine, kader,tevekkül ve isg konusundaki değerlendirmelere tanıklık edeceksiniz.