İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar PDF İndir

İzmir Büyükkent Bütününde Romanlar
Roman kültürü birçok gelenekleriyle çeşitlilik göstermektedir. Dünyanın hemen her yerinde 2000’li yıllarda 20
milyondan fazla Romanın yerleşik olduğu bilgisi kayıtlarda yer almıştır(?). 2014 yılına ilişkin olarak Avrupa’da
10 milyondan fazla Romanın yaşadığı yayınlarda belirtilmektedir. Aslında resmi kayıtlardan kesin bir sayı
çıkarmak mümkün değildir. Birçok Roman, sosyal, siyasi ve ekonomik nedenlerle kendi etnik orijinini
açıklamamaktadır. Bu tespit ülkemiz için de doğrudur.

Geçmişte Yahudilerle birlikte benzer acıyı ve diaspora’yı “Avrupalı Romanların” da yaşadığını bilmekteyiz.
Avrupa Konseyi, sadece geçmişin utancını değil, bugüne uzanan insan hakları tanısı gereklerinin yerine
getirilmesindeki sorumluluğu da üstlenerek, Romanlara ilişkin sorunları giderek artan oranlarda uluslararası
kamuoyunun gündemine getirmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Romanlara yönelik çalışmaları;
ırkçılıkla mücadele, tahammülsüzlük, sosyal dışlanmanın önlenmesi ve azınlıkların korunması ana başlıklarında
yürütülmektedir.

Bu kitap, İzmir örnekleminde seçilen mahallelerdeki Roman profilinin ve bu mahallelerde yaşayan Romanların
sorunlarının disiplinler arası değerlendirilmesini hedeflemektedir. Araştırma, Roman yerleşiklerimizin çeşitli
toplumsal sorunlarının ve sürdürülebilirlik değerlerinin anlaşılmasına yönelik toplumsal farkındalığın
sağlanmasında yol gösterici bir hedefe sahiptir. Bu zahmetli ve emek ürünü olan araştırmamızın okuyucuya
faydalı olmasını dileriz.