IV. Enternasyonal Direnişler: XV. Dünya Kongresi Kararları PDF İndir

IV. Enternasyonal Direnişler: XV. Dünya Kongresi Kararları
Neo liberal saldırının, militarizmin güçlü bir şekilde devam ettiği; emekçilerin henüz savunma konumunda olduğu ve dünya ölçeğinde toplumsal hareketlerin bir dizi ülkede sendikal ve siyasal temsilinin zayıf olduğu; yeni yeşermekte olan toplumsal direnişlerin devrimci sosyalist bilince henüz karşılık düşmediği bir ortamda IV. Enternasyonal’in 15 Dünya Kongresi Şubat 2003 tarihinde gerçekleşti.