Ispartalı Mustafa Sabri Divanı PDF İndir

Ispartalı Mustafa Sabri Divanı
Sabri(1784-1833) Ispartalı. Halveti yoluna mensup bir mutasavvıf şair.

Onun hayatı tamanlamıyla “yol” üzeredir. Hep yollardadır. İstanbul, Bursa ve Kayseri’de bulunur. Hacca gider, Mekke’de kalır. Manevi yolculuğunda yaşadıklarını şiirlerinde anlatır.

Sabri’nin tek nüshası bilinen Divanı gelenekte olduğu gibi ilahi aşkı, irfanı anlatan şiirlerden oluşur.