İslam Sosyolojisi 1 / Temellendirme Kuram ve Yöntem Sorunları Türkiye Örneği PDF İndir

İslam Sosyolojisi 1 / Temellendirme Kuram ve Yöntem Sorunları Türkiye Örneği
Bu kitap, özel sosyoloji bağlamında ele alınmaya çalışılan bir girişimdir. Bu girişimdeki amacımız bir bilim dalını dinî, etnik bir kalıp içerisinde değerlendirmeye mahkûm etmek değil, Batı’daki örneklerinde olduğu gibi Müslüman toplumların kendisinden, onları kendi yapan özelliklerinden hareket edip bu özelliklere göre şekillenen toplumsal gerçekliğin, toplum biliminin nasıl yapılabileceği konusunda çabamızı ilgilenenlerle paylaşmaktır. Başarmaya çalıştığımız şey; genel olarak sosyoloji adına bu zamana kadar söylenip yapılanların Müslüman toplumlar açısından nasıl uygulanabileceği, nelerin yapılabileceği düzeyindedir. Ve, ayağa kalkıp var olduğumuzu, ayakta durduğumuzu göstermeye yöneliktir.