İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı PDF İndir

İnsan Kaynakları Yöneticisinin El Kitabı
Konu 1: İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı Konu 2: İnsan Kaynakları İş Analizleri Konu 3: İnsan Kaynakları Yönetiminde Planlama Konu 4: İnsan Kaynaklarında İşe Alma Süreci Konu 5: İş Sözleşmesinin Yapılması Konu 6: İnsan Kaynaklarında Oryantasyon ve İşe Yerleştirme Konu 7: İş Sözleşmesiyle İşe Alma Zorunluluğu Konu 8: İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Konu 9: İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme Konu 10: İş Güvencesi Konu 11: İnsan Kaynaklarında Ücretlendirme ce Ücret Yönetimi Konu 12: İş Hukuku Açısından Ücret Konu 13: İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Konu 14: İşverenin İşçiyi Koruma Borcu Konu 15: Dinlenme Süresi Konu 16: Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi ve İbraname Konu 17: Özelliği Olan İşlerde Uygulanacak İş Hukuku Kuralları