İlahiyet Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi (1952-2002) PDF İndir

İlahiyet Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi (1952-2002)
1952 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ilk İlahiyat Fakültesi Dergisi’nden bu yana 50 yıl geçmiş bulunmaktadır. Diğer İlahiyat Fakültelerinin de çıkardığı dergilerle, dini sahada olduğu gibi, diğer bir çok alanda da tarih, edebiyat, felsefe, sosyoloji, psikoloji vb. büyük bir bilgi birikimi oluşmuştur.