II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İzmir’de Tiyatro PDF İndir

II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İzmir’de Tiyatro
İzmir, coğrafi konumu ve farklı kültürlerin kaynaştığı etnik yapısı gereği bölgesinde önemli bir ticaret ve sanat merkezi olmuştur. Buna bağlı olarak şehirde diğer sanat alanlarında olduğu gibi, özellikle 18. yüzyıldan itibaren tiyatro sahasında da birtakım etkinliklerin canlılık kazandığına şahit oluyoruz. Mevcut kaynaklara göre ilk tiyatro temsilleri 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren verilmeye başlamış; 18. ve 19. yüzyılın başlarına kadar da şehrin tiyatro hayatında yerli halktan bilhassa gayrimüslim kesim -Rumlar, Ermeniler gibi- ile dışarıdan gelen yabancı kumpanyalar etkin rol oynmıştır. II.Meşrutiyet`in ilanından sonra ise Türkler arasından da hem tiyatro oyuncuları hem de yazarlar yetişmeye başlamış böylece İzmir özellkile bu devirden sonra Türk tiyatro tarihi açısından da ihmal edilmeyecek bir merkez olmuştur.