Hingilleme PDF İndir

Hingilleme
TEREKEME GIZI
 
Bülbüller ötüşüp güller açanda
Terekeme gızı yaktı sinemi
Cilli göl üstünde durna uçanda
Terekeme gızı yaktı sinemi
 
Bend olmuşam zülfündeki tellere
Bal kimi dudağa şirin dillere
Mecnun kimi saldı meni çöllere
Terekeme gızı yaktı sinemi
 
Âşık Dündar âşıkları selâmlar
Aşığın halinden âşıklar anlar
Diyar diyar gezdim hayli zamanlar
Terekeme gızı yaktı sinemi
Âşık Selahattin Dündar