Her Yönüyle Gül ve Gül Yetiştiriciliği PDF İndir

Her Yönüyle Gül ve Gül Yetiştiriciliği
ÖNSÖZ   
BİRİNCİ BÖLÜM  
Gülün Genel Özellikleri ve Tarihteki Yeri  
Gül Konusunda Yazılan Kitaplar ve Bilimsel Toplantılar  
Güllerin Kullanım Alanları  
Güllerin Çoğaltılması  
1-Generatif Yöntemle Çoğaltma  
2-Vegetatif Yöntemlerle Çoğaltma  
Fizyolojik Bozukluklar  
Bitki Besin Elementlerinin Noksanlıkları ve Noksanlık Belirtileri  
A- Semptomlar yaşlı ve alt yapraklarda  
AA- Semptomlar genç yapraklarda   
Bitki Besin Elementlerinin Fazlalığı   
Güllerin Budanması  
Başlıca Gül Hastalıkları   
Güllerde Görülen Virüs Hastalıkları  
Rose Mosaic Virus (RMV) -Gül Mozaik Virüsü  
Strawberry Latent Ringspot Virus (SLRV) -Çilek Halkalı Leke Virüsü  
Rose Streak Virus (RSV ) -Gül Çizgi Virüsü   
Rose Rosette Virus (RRV) -Gül Rozet Virüsü   
Rose Ring Pattern Virus (RRPV) -Gül Halkalı Desen Virüsü  
Rose Wilting Virus (RWV) -Gül Solgunluk Virüsü   
Rose Spring Dwarf Virus (RSDV) -Gül İlkbahar Bodurluk Virüsü   
Rose Leaf Curl Virus (RLCV) -Gül Yaprak Kıvrıklığı Virüsü   
Rose Flower Break Virus (RFBV) -Gül Çiçek Kırıklığı Virüsü   
Rose Flower Proliferation Virus (RFPV) -Gül Çiçek Çoğalımı Virüsü  
Tobacco Streak Virus (TSV) -Tütün Çizgi Virüsü   
Rose Witch’s Broom Phytoplasma (RWBP)-Gül Cadı Süpürgesi Virüsü   
Gül Zararlıları   
Beyaz Sinekler (Homoptera: Aleyrodidae)   
Tripsler -Thripsler (Thysonoptera: Thripidae)   
Yaprak Bitleri – Afitler (Homoptera: Aphididae)  
Altın Kıçlı Kelebek: Euproctis chrysorrhoea – Lymantriidae   
Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis): Lepidoptera  
İKİNCİ BÖLÜM   
Kesme Çiçek Olarak Gül Yetiştiriciliği   
Substratlar ve Topraksız Gül Yetiştiriciliği  
Güllerde hasat ve hasat sonrası işlemleri   
Kesme Gül Standartları 
UN/ECE Standart H-3   
I. Ürünün Tanımlanması   
II. Kalite İle İlgili Kurallar   
III. Boylarına göre çiçek saplarının kotlandırılması   
IV- Toleranslara İlişkin Kurallar   
V. Kesme Güllerin Hazırlanmasına İlişkin Kurallar   
VI. Pazarlama İle İlgili Kurallar 
Yararlanılan Kaynaklar 
Gül Dede   
Ek 1: Gül (İhracat 2011)  
Ek 2: Gül (İthalat 2011) 
İbrahim Baktır