Hekim / Anadolu’nun İlk Tıp Gazetelerinden (3-A-6) PDF İndir

Hekim / Anadolu’nun İlk Tıp Gazetelerinden (3-A-6)
Trabzon, bir liman ve ticaret merkezi olarak tarihsel süreçte işlek bir merkez olmuş, dünyanın önemli liman kentleriyle etkileşim yaşamış bir kenttir. Bu özelliğinden dolayı, dünyadaki gelişmelerin en kısa zamanda ulaştığı, ticari açıdan olduğu gibi kültür ve sanatsal açıdan da ilklerin yaşandığı ilkleri yaşamıştır.
II. Meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı’da yaşanan özgürlük ortamında basın-yayın olanaklarını en etkin kullanan kentlerin ilk sıralarında yer alan Trabzon’da bu dönemde, onlarla ifade edilebilecek sayıda dergi ve gazete yayımlanmıştır. Siyasal olarak çok değişik fikir ve grupların yayınlarının yanında değişik temalara münhasır yayınlar da yapılmıştır.
Bunlardan biri de, 1910 yılında tıp alanında yayımlanan Hekim gazetesidir. 15 günlük olarak yayımlanan gazetede; koruyucu hekimlikten salgın hastalıklarla mücadeleye, hekimlerin sosyal haklarından tıp alanındaki yeni gelişmelere kadar çok değişik yazılar kaleme alınmıştır.
Kitabın diğer bir özelliği, giriş kısmında Osmanlı’da sağlık örgütlenmesi, Osmanlı’da tıp konulu süreli yayınlar ve Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Trabzon’da sağlık konularında genel ve özel bilgilere yer verilmiş olmasıdır.
48 sayı yayımlanan gazete, bir hekim olan Dr. Mustafa Çulfaz tarafından titiz bir çalışma ile günümüz alfabesine aktarılarak Serander – Trabzon Tabip Odası ortak yayını olarak kamuoyuna sunulmuştur.